Přihláška

K přihlášení dětí je zapotřebí vyplnit všechny tyto dokumenty.

Dokument „Přihláška na CAMP“ prosím vyplňte, oskenujte
a pošlete na adresu: misa.pekarek@seznam.cz,
nebo jej pošlete poštou na adresu: 
Michal Pekárek, Na Vršku 10, 779 00 Olomouc

Ostatní dva dokumenty vyplňte a vyplňené si přivezte s sebou